صفحه اصلی/انجمن‌ها/پیشگیری/چه راهکاری برای پیشگیری توصیه می کنید؟