صفحه اصلی/انجمن‌ها/تشخیص/من به چشم خویشتن دیدم که جانم میرود