صفحه اصلی/انجمن‌ها/سوالات حقوقی/اسناد پزشکی بیماری بعد از چندسال از بین می رود؟