صفحه اصلی/انجمن‌ها/سوالات حقوقی/شرایط وچگونگی گرفتن حکم زوال عقل(پدر)؟